Pregradnja in razvoj Hiše jabolk

2022 - 2023

Razvojna agencija Slovenska krajina je prejela 11.109.938 forintov nepovratnih sredstev v okviru razpisa z naslovom "Razvoj mikro, malih in srednjih podjetij v Slovenskem Porabju", ki ima kodo SZLOVEN RABAVIDEK KKV 2021. Ta sredstva so bila uporabljena za razvoj tradicionalne stavbe Almalak v Felsőszölnök.

Razvoj je vključeval razširitev linije za predelavo sadja z nakupom novega vijačnega tropinovega transporterja ter razširitev prostora za predelavo z adaptacijo sosednjega prostora predelovalnice..

Podpornik: Kabinet predsednika vlade

Številka dokumenta podpore: GF/JSZF/648/6/2022.

več fotografij

Nazaj Share